De roem begint met een cijfer

Persoonlijkheden, actoren, toneelspeelsters en makers beginnen met een cijfer. (Andere roem)

1234 50 Cent

Roem > een cijfer